Over ons en onze uitgangspunten

Een aantrekkelijk museum in een gezonde omgeving

Veel omwonenden waarderen het spoorwegmuseum. In hun ogen heeft het spoorwegmuseum een belangrijke culturele en educatieve waarde en hoort het bij onze wijk. Het museum moet zich kunnen ontwikkelen en vernieuwen.

De ligging van het museum in een woonwijk stelt evenwel grenzen aan de activiteiten die kunnen worden ondernomen. De omwonenden hebben recht op een gezonde, veilige en aangename leefomgeving. De activiteiten van het museum vormen daarvoor echter vaak een bedreiging: geluidsoverlast, uitstoot van schadelijke stoffen, verkeersrisico’s, vergroting van de parkeerproblemen.

Het museum neemt daarvoor vaak te weinig verantwoordelijkheid. Ook de overheid, met name de gemeente Utrecht, toont er te weinig aandacht voor, ook al heeft die een wettelijke zorgplicht.

Daarom ziet het comité Sporen met de buurt het als zijn taak op te komen voor een gezonde, veilige, rustige en aangename leefomgeving voor omwonenden van het Spoorwegmuseum. Het comité is in 2003 opgericht naar aanleiding van de toenmalige bouwplannen van het museum. Rond 2017 hield het zich bezig met overlast die veroorzaakt werd door het AH-Kerstfestival dat in het museum werd gehouden. Nu is het comité geactiveerd door de voorgenomen herinrichting van het achterterrein van het museum.

Het comité probeert zijn doel te bereiken door:
a. zich op de hoogte te stellen van meningen en ideeën die leven bij omwonenden van het Spoorwegmuseum;
b. te fungeren als klankbord voor klachten en wensen van omwonenden over de activiteiten van het Spoorwegmuseum;
c. klachten en wensen onder de aandacht te brengen van en te bespreken met vertegenwoordigers van het Spoorwegmuseum en van de overheid;
d. onderzoek te doen naar wet- en regelgeving omtrent vergunningen;
d. plannen en vergunningsaanvragen kritisch te volgen;
e. aan inspraak- en beroepsprocedures deel te nemen;
f. bezwaren en klachten van omwonenden en daartegen ondernomen acties in de publiciteit te brengen.
g. zo nodig een Nieuwsbrief rond te zenden aan omwonenden die zich in ons contactenbestand hebben laten opnemen; bovendien door deze site in de lucht te houden.

Heeft u een vraag, klacht of wilt u meehelpen en ons ondersteunen?
Laat het ons weten via het contactformulier