Actueel

Herinrichting

Herinrichting en Geluidsoverlast

Het museum heeft bij de gemeente vergunning aangevraagd voor de herinrichting van het achterterrein. Het geluidsrapport dat daarvan een onderdeel is, heeft een meting die in 2017 is gedaan, als basis. Enkele parameters zijn voor de huidige aanvraag veranderd. (zie rapport akoestisch onderzoek).

De kern is dat de ingevoerde parameters niet kloppen en dat het rapport uit 2017 gedateerd is. Sporen met de buurt heeft dit aangekaart in zijn reactie op de vergunningsaanvraag.
Als de aangevraagde vergunning wordt verleend, heeft dat voor een aantal omwonenden grote gevolgen.
Lees meer↗

Inspraak

‘Geen serieuze inspraak, geen echte communicatie met de buurt:

In de huidige situatie hebben omwonenden al veel overlast van het museum. Als de plannen worden uitgevoerd, zal de hinder verder toenemen.

Het museum belegt bijeenkomsten waarop zijn plannen worden uitgelegd en omwonenden met opmerkingen mogen komen. Met de kritiek en de aangedragen alternatieven doet het echter weinig. Er volgt ook geen gesprek over hoe het museum gaat proberen de overlast voor de wijk tot een minimum te beperken. Waarom alternatieven terzijde worden geschoven, wordt niet onderbouwd. Het uitgangspunt van het museum lijkt te zijn: ‘we zetten onze plannen door zolang het binnen de regelgeving’ geoorloofd is. Dat is geen basis voor goed nabuurschap.
Lees meer↗

Huidige Overlast

De galerij met foto’s↗ en video’s↗ laten een aardige impressie zien.

Commercialisering

Een belangrijke oorzaak van de groeiende overlast is de toenemend commercialisering, waarbij men kan denken aan:

  • Zakelijke evenementen die de parkeerdruk verhogen.
  • Tijdelijke opheffing van parkeerplaatsen.
  • Geluidsoverlast uit Expo hal.
  • Lawaai van de mensen die het terrein laat in de avond verlaten.
  • Toenemend aantal bezoekers die niet voor het museum komen.
  • Het AH-kerstfestival dat in 2017 en 2018 in december onze wijk ‘overnam’.
  • Op- afbouw van evenementen.
  • Extra aanvoer van goederen voor de commerciële doeleinden.
  • Het beschadigen van trottoirs, geulen van de vrachtwagens in de berm.
  • Overlast door een toenemend aantal attracties zoals: Klimbruggen, Jumbo trein, Pomp-trolley, Carrousel, Kunstijsbaan, Horeca.
Bezoekersaantal

De overlast van het museum voor de omwonenden hangt nauw samen met het aantal bezoekers van het museum. Dat aantal is in de afgelopen jaren gegroeid. Onze vrees is dat het verder door zal groeien.

Zowel de inrichting van het museum (binnen en buiten) als die van de omgeving rond het museum zijn op deze toenemende overlast niet berekend.
Lees meer