Leefomgeving

De leefomgeving waarin mensen wonen, werken en recreëren, heeft invloed op hun gezondheid.

Je leefomgeving is de thuisbasis waar je:

  • gezonde lucht kunt inademen; ventilatierooster, raam of deur open kunt zetten;
  • een praatje kunt maken met de buren in de tuin zonder dat je gestoord wordt door geluidsoverlast;
  • zelf of je kinderen veilig door de straten kunnen;
  • tot rust kunt komen en je werk kunt doen;
  • goed kunt slapen.

Zo’n leefomgeving is een plek die je als prettig ervaart.

Wie is verantwoordelijk voor een veilige en gezonde leefomgeving?
De overheid, met name de gemeente is (mede)verantwoordelijk voor een schone, gezonde en veilige leefomgeving.
De Omgevingswet bevat een algemene zorgplicht. Dat betekent dat niet alleen overheden, maar ook bedrijven en burgers verantwoordelijk zijn voor een veilige en gezonde leefomgeving.

Bekijk hier het rapport van GGD GHOR Nederland Vakgroep Milieu en Gezondheid:
kernwaarden gezonde leefomgeving

Uit de GGD-richtlijn omgevingsgeluid:

‘Geluid in de leefomgeving heeft invloed op de gezondheid. Mensen kunnen er last van hebben als ze geluid horen (hinder). Ook kan het ervoor zorgen dat ze minder goed slapen of de dagelijkse activiteiten verstoren. Verder kunnen mensen er stress van krijgen. Als mensen lange tijd aan te veel geluid blootstaan, kan dat aanleiding geven tot chronische effecten, zoals verhoogde bloeddruk en verhoogde niveaus van het stresshormoon cortisol. Dit verhoogt het risico op hart- en vaatziekten. Ook kan geluid een negatieve invloed hebben op de leerprestaties van kinderen. Wetenschappers denken dat een rustige omgeving helpt om te herstellen van de negatieve effecten van geluid. (…) Gezondheidskundige effecten van geluid verdienen daarom aandacht van beleidsmakers en overheden.’

Onder het kopje ‘Galerij’ van onze site kun je met voorbeelden zien waarom we onze leefomgeving vaak niet als gezond en prettig ervaren.

Sporen met de buurt gaat voor een betere leefomgeving! Steun ons en meld je aan↗