Zienswijze HZ_WABO-22-43142

Mocht u de documentatie over de vergunning willen:

  • E-mail naar bekendmakingen@utrecht.nl de volgende gegevens:
    •  het kenmerk van deze aanvraag,
    •  uw naam, adres en telefoonnummer,
    •  en welke informatie u wilt inzien.

De gemeente e-mailen u dan de juiste stukken.
Hieronder een vb voor het opvragen van de vergunningsaanvraag